การสนทนาในชุมชนสามารถชี้ให้เห็นหนทางในการตอบสนองความต้องการน้ำ: กรณีของแอฟริกาใต้

การสนทนาในชุมชนสามารถชี้ให้เห็นหนทางในการตอบสนองความต้องการน้ำ: กรณีของแอฟริกาใต้

ประมาณ 842,000 คนเสียชีวิตทุกปีจากโรคอุจจาระร่วงในชุมชนชนบทเนื่องจากพวกเขาขาดน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่เพียงพอ น้ำและสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ และโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ในแอฟริกาใต้ การขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงและความยากลำบากในการเข้าถึงน้ำได้นำไปสู่การประท้วง เป็นประจำ ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ บุชบัคริดจ์เป็นตำบลในชนบทแห่งหนึ่ง

เทศบาลท้องถิ่น Bushbuckridge เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่วิเศษสุดในแอฟริกาใต้ มีฝนตกน้อยแต่พื้นที่เสี่ยง

ต่อน้ำท่วมเป็นครั้งคราว และเทศบาลประสบปัญหาในการจัดหาน้ำดื่ม

ให้กับหมู่บ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลเป็น ที่ตั้งของศูนย์เฝ้าระวังด้านสุขภาพและประชากรศาสตร์ Agincourtซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่จัดตั้งขึ้นในปี 1992 เพื่อทำความเข้าใจสุขภาพของประชากรในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรในการวิจัยประกอบด้วย 120,000 คนอาศัยอยู่ใน 31 หมู่บ้าน ใน 21,500 ครัวเรือน ประมาณ 23% ของครัวเรือนไม่มีแหล่งรายได้ประจำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน ชายขอบ ในการกำหนดลำดับความสำคัญและการออกแบบการดำเนินการร่วมกันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและรับประกันระบบสุขภาพที่ตอบสนองและเท่าเทียมกันมากขึ้น

เรามีส่วนร่วมกับส่วนต่างๆ ของชุมชนใน Agincourt ในกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม จุดมุ่งหมายคือเพื่อค้นหาว่าหัวข้อสุขภาพใดที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและพวกเขาจะทำอะไรได้บ้าง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำชุมชนและศาสนา หมอแผนโบราณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน กรรมการคลินิก และสมาชิกในครอบครัว พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ต้นกระบวนการ นี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และควบคุมการตัดสินใจและการกระทำที่ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา

ผู้เข้าร่วมในฐานะนักวิจัยร่วมระบุว่าการขาดแคลนน้ำสะอาดเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ พวกเขาเสนอชื่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ให้เป็นกลุ่มที่ถูกกีดกันเสียง และคัดเลือกพวกเธอเพื่อขยายกระบวนการสำรวจหัวข้อนี้

ผู้เข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและส่วนสนับสนุนต่อความท้าทายด้านน้ำ ผลกระทบคืออะไร และการดำเนินการใดที่จำเป็นที่สุด พวกเขายังถ่ายภาพและใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อกำหนดและแบ่งปันประสบการณ์

พวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการบันทึก สะท้อน และสื่อสารปัญหาน้ำในชุมชน

พวกเขากล่าวว่าพวกเขามักจะไปโดยไม่มีน้ำประปาเป็นเวลานาน โครงสร้างพื้นฐานไม่น่าเชื่อถือหรือไม่พร้อมใช้งาน การให้บริการไม่เพียงพอ แหล่งน้ำเป็นแหล่งที่ไม่เป็นทางการและไม่ได้รับการควบคุม ภัยแล้งเพิ่มปัญหาอุปทานไม่ดี พวกเขาบอกว่าพวกเขาต้องการน้ำประปาอย่างเร่งด่วนในแต่ละครัวเรือน

ผู้เข้าร่วมยังได้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม พฤติกรรม และสุขภาพที่เชื่อมโยงถึงกัน โรคติดเชื้อเช่น schistosomiasis อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และการติดเชื้อในลำไส้อื่นๆ เชื่อมโยงกับการขาดน้ำสะอาด พวกเขารายงานว่าการขาดแคลนน้ำสะอาดส่งผลเสียต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของสตรีและเด็กหญิงอย่างไร มีส่วนทำให้เกิดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ ก่อให้เกิดความไม่สงบและการประท้วงในสังคม

ผู้หญิงและเด็กมีภาระมากที่สุดในการเก็บน้ำ ผู้เข้าร่วมกล่าวว่าการขาดแคลนน้ำทำให้ผู้คนยากจนลงเนื่องจากเวลาในการทำงานและการศึกษาหายไป มีรายงานความเครียดทางกายภาพของการอุ้มน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมระบุว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดมีหลายประเด็น สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมต่อที่ผิดกฎหมาย และการวางแผนที่ไม่ดีของรัฐบาล มีรายงานว่าน้ำถูก “ขโมย” ผ่านการเชื่อมต่อที่ผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้รับการดูแล ผู้เข้าร่วมกล่าวว่าเทศบาลใช้เวลานานในการตอบสนองต่อปัญหาที่ชุมชนหยิบยกขึ้นมา

การกระทำร่วมกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในชนบทและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น การสนทนาของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงสิทธิ์เสรี การควบคุมและอำนาจ และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนอีกครั้ง พวกเขาให้คำมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจัดระเบียบบริการที่มีอยู่ใหม่ และการกระทำเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบผ่านการเยี่ยมชมเพื่อติดตามผล

แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นบรรลุผลสำเร็จเพียงบางส่วน โดยสามในเจ็ดรายการดำเนินการเสร็จสิ้น:

รณรงค์ทำความสะอาดแม่น้ำ

แคมเปญการรับรู้

การเจรจาระหว่างชุมชนและเทศบาล

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสร้างบทสนทนาในพื้นที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และการนำไปใช้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการเรียนรู้ร่วมกัน

ประเด็นสำคัญที่เกิดจากการหารือคือคุณค่าของความร่วมมือระหว่างภาคส่วน นี่เป็นเพราะธรรมชาติของน้ำที่เป็นทรัพยากรและผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และชีวิตทางสังคม

ไม่สามารถปล่อยให้กรมน้ำและสุขาภิบาลเพียงฝ่ายเดียวทำนโยบายน้ำและพัฒนาการแทรกแซง การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

การฝังกระบวนการในหอดูดาวด้านสาธารณสุขที่จัดตั้งขึ้นช่วยสร้างพื้นที่ที่เป็นกลางและเป็นสื่อกลางสำหรับการมีส่วนร่วมที่มีความหมายโดยรวม

สะท้อนและมองไปข้างหน้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงโต้ตอบเพิ่มความคุ้นเคย ความเป็นเจ้าของ และการควบคุมกระบวนการ และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและความไว้วางใจ การอำนวยความสะดวกเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าการอภิปรายจะมุ่งเน้น มีสาระสำคัญ ครอบคลุม และให้ความเคารพ ผู้อำนวยความสะดวกทำให้แน่ใจว่าได้นำเสนอประสบการณ์และความรู้ของผู้คน เวิร์กช็อปได้รับการออกแบบร่วมกับผู้เข้าร่วมและตั้งอยู่ในสถานที่ เวลา และวันที่ที่เหมาะสม

เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต เว็บตรง